Общи условия за ползване

 

Въведение

Всички използвани местоимения „ние/нашите/нас“ се отнасят за „Сервиз фотоапарати Иван Иванов ЕТ – Варна” със седалище в град Варна 9018, бул. „Сливница“ 78, вх. Б.

 

Освобождаване от отговорност

Услугите, съдържанието и информацията на този уебсайт се предоставят „такива, каквито са“. В границите, позволени от закона, Сервиз фотоапарати Иван Иванов ЕТ – Варна отхвърля всякаква отговорност, както пряка, така и косвена, законова или друга, включително, но не само, непряка отговорност за използваемостта, ненарушаването на правата на трети лица и пригодност за конкретна цел. Ние не поемаме отговорност за точността, пълнотата, сигурността или актуалността на услугите, съдържанието или информацията, предоставена на, или посредством уебсайта. Никоя информация, придобита чрез нашия уебсайта може да бъде основание за отговорност, която не е упомената изрично в общите условия за ползване.

Някои юрисдикции не позволяват ограничения на косвената отговорност, затова ограниченията и изключенията в този раздел може да не се отнасят до Вас. Ако сте потребител, тези клаузи не влияят върху Вашите законови права, които не могат да не бъдат спазени, ако съществуват. Вие се съгласявате и приемате, че ограниченията и изключенията от отговорност, описани в тези Общи условия са честни и приемливи.

 

Ограничена отговорност

В границите, позволени от закона, в никакъв случай Сервиз фотоапарати Иван Иванов ЕТ – Варна или всякакви други лица, споменати на уебстраниците ни не могат да бъдат отговорни за никакви инцидентни, непряки, обичайни, наказателни и последстващи загуби, пропуснати ползи, или щети, в резултат на загубени данни или прекъсване на бизнеса в резултат на използването или заради невъзможността за използване на нашия уебсайт, както и неговите услуги, съдържание или информация, независимо дали се основават на гаранция, договор, закононарушение, преднамерени постъпки, или каквито и да било други събития, независимо дали ние сме информирани предварително за възможността за такива повреди, или не. Без да се ограничава по-горното до границите, позволени от приложимото законодателство, Вие се съгласявате, че за никое събитие общата отговорност на Сервиз фотоапарати Иван Иванов ЕТ – Варна за каквито и да било повреди (преки, или други) или загуби, независимо от формата на действие или претенцията, независвимо дали по договор, закононарушение или друго, не може да надхвърли 100 лева. В границите, позволени от правото, обезщетенията, упоменати за Вас в тези Общи условия са изключителни и са ограничени до тези, за които изрично са предоставени в тези Общи условия.

 

Разкриване на информация

Всяка информация, предоставена на Сервиз фотоапарати Иван Иванов ЕТ – Варна от посетителите на тези уебстраници се счита за конфиденциална и няма да бъде предоставяна на никои трети лица, освен ако това не е необходимо за извършване на услугите.

 

Вашите коментари

Ние искаме Вашето мнение и ценим Вашите идеи и предложения, но не можем да отговорим на всеки коментар индивидуално. Ние запазваме правото си да използваме всяка информация, която въвеждате.

 

Точност на информацията в този уебсайт

Страниците на този уебсайт могат да съдържат случайно допуснати технически или печатни грешки. Такива грешки ще бъдат коригирани по наше усмотрение, щом бъдат забелязани. Информацията на тези уебстраници се опреснява редовно, но е възможно неточностите да останат или да се появят при актуализиране на информацията. Световната мрежа Интернет се поддържа независимо в различни места по света и част от информацията, достъпна през този уебсайт може да идва извън Сервиз фотоапарати Иван Иванов ЕТ – Варна. Ние не поемаме никаква отговорност за такова съдържание.

 

Авторско право, търговски марки и имена

Авторското право на публикуваното тук съдържание е собственост на Сервиз фотоапарати Иван Иванов ЕТ – Варна. Всяко лице може да копира която и да било част от материалите на тези уебстраници при условие, че тези могат да бъдат използвани само с информационна, нетърговска цел и не могат да бъдат променяни по какъвто и да било начин.

Всяко копие на коя да е част от материала трябва да съдържа следната забележка за авторските права:
Copyright © 2013 Сервиз фотоапарати Иван Иванов ЕТ – Варна. All Rights Reserved.

Всички търговски марки или имена, цитирани на тези уебстраници са собственост на съответните притежатели.

 

Вируси

Ние правим всички разумни опити да не допуснем вируси на нашите уебстраници, но не можем да гарантираме за това напълно и не поемаме отговорност за вируси. Моля, осигурете необходимата защита, преди да изтелгяте информация и материали от тези уебстраници.

 
Март, 2018